GRI-standardit

Lahden Talot on raportoinut GRI-standardien mukaisesti kaudelta 1.1.–31.12.2022.

TunnusGRI:n sisältöSijaintiLisätiedot
Yleiset näkökohdat

Organisaation ja vastuullisuusraportin kuvaus
2-1Organisaation tiedotLahden Talot Oy:
Lahden Talot lyhyesti
2-2Yksiköt. jotka organisaation vastuullisuusraportointi kattaaLahden Talot Oy: Raporttimme kuvaus
2-3Raportointikausi,- välit ja yhteystahoLahden Talot Oy: Raporttimme kuvaus
2-4Tietojen oikaiseminen Lahden Talot Oy: Raporttimme kuvaus
2-5Ulkoinen varmennusLahden Talot Oy: Raporttimme kuvaus
Työntekijät
2-6 Toiminnot, arvoketju ja muut liiketoimintasuhteetLahden Talot lyhyesti, Hallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemmeArvoketjut puuttuvat raportista.
2-7 Työntekijät Sosiaalinen vastuumme: Työyhteisömme rakenne
2-8Työntekijät, jotka eivät ole työsuhteessa.Sosiaalinen vastuumme: Työyhteisömme rakenne
Hallinto
2-9Hallinnon rakenne ja sen koostumusHallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme
2-10Ylimmän hallintoelimen nimitys ja valintaHallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme
2-11Ylimmän hallintoelimen puheenjohtajaHallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme
2-12Ylimmän hallintoelimen tehtävä vaikutusten hallinnan valvonnassaHallintomme: Tytäryhtiömme ja hallintorakenteemme
2-13Vastuunjako vaikutusten hallinnassaLahden Talot Oy: Vastuullisuuden johtaminen
2-14Ylimmän hallintoelimen tehtävä vastuullisuusraportoinnissaLahden Talot Oy: Vastuullisuuden johtaminen
2-15EturistiriidatHallintomme: Noudatamme hyvää hallintotapaa
2-16Kriittisistä aiheista viestiminenHallintomme: Noudatamme hyvää hallintotapaa
2-17Ylimmän hallintoelimen jaettu tietoLahden Talot Oy: Näin johdamme vastuullisuutta,
Hallintomme: Noudatamme hyvää hallintotapaa
2-18Ylimmän hallintoelimen toiminnan arviointiLahden Talojen vuosikertomus 2022: Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022
2-19PalkitsemisjärjestelmätLahden Talojen vuosikertomus 2022: Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022
2-20Palkitsemisen määrittämisprosessiLahden Talojen vuosikertomus 2022: Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022
2-21Vuotuinen kokonaiskorvauksen suhteellinen määrä Lahden Talojen vuosikertomus 2022: Toimintakertomus tilikaudelta 1.1.-31.12.2022
Strategia, toimintapolitiikat ja käytännöt
2-22Lausunto kestävän kehityksen strategiaa koskienLahden Talot Oy: Vastuullisuuden johtaminen, YK:n kestävän kehityksen tavoitteemme
2-23Toimintapolitiikkaan sitoutuminenLahden Talot Oy: Näin johdamme vastuullisuutta
2-24Sitoutumusten vakiinnuttaminenLahden Talot Oy: Näin johdamme vastuullisuutta
2-25Kielteisten vaikutusten oikaisemisprosessiSosiaalinen vastuumme: Sidosryhmämme arvioivat vastuullisuuttamme
2-26Neuvonnan ja huolenaiheiden ilmaisun järjestelmätSosiaalinen vastuumme: Pidämme hyvää huolta asukkaistamme ja työntekijöistämme, Sidosryhmät arvioivat vastuullisuuttamme
Lahden Talojen vastuullisuusraportista voi hakea tietoa yhtiön vastuullisesta liiketoiminnasta.
2-27Lakien ja määräysten noudattaminenLahden Talot Oy: Näin johdamme vastuullisuuttaLahden Taloilla ei ole lakien tai määräysten noudattamatta jättämisiä. sakkoja tai muita seuraamuksia.
2-28JäsenjärjestötLahden Talojen jäsenjärjestöjä ovat: Rakli, VAETS, KOVA, Päijät-Hämeen kiinteistöliitto,  Avainta Ry, SOA (Suomen opiskelija-asunnot ry), 
Toiminta sidosryhmien kanssa
2-29Toiminta sidosryhmien kanssaSosiaalinen vastuumme: Sidosryhmämme arvioivat vastuullisuuttamme
2-30TyöehtosopimuksetSosiaalinen vastuumme: Työyhteisömme rakenne
Olennaiset näkökohdat
3-1Olennaisten näkökohtien määrittäminenYmpäristövastuumme: Minimoimme ympäristövaikutuksiamme
3-2Luettelo olennaisista näkökohdistaYmpäristövastuumme: Minimoimme ympäristövaikutuksiamme
3-3Olennaisten näkökohtien hallintaYmpäristövastuumme: Minimoimme ympäristövaikutuksiamme

Sosiaalinen vastuumme

TunnusGRI:n sisältöSijaintiLisätiedot
404-1Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohdenSosiaalinen vastuumme:
Koulutamme ja kehitämme henkilöstömme osaamista 
404-2Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät tunnitSosiaalinen vastuumme:
Koulutamme ja kehitämme henkilöstömme osaamista 
Oma nostomme Asukastyytyväisyys Lahden Talot vuosikertomus 2022:
Olemme alueen tunnetuin asuntojen tarjoaja

Ympäristövastuumme

TunnusGRI:n sisältöSijaintiLisätiedot
302-1Energiankulutus organisaatiossaYmpäristövastuumme: Energiankulutuksemme
303-1Vuorovaikutus veden kanssa jaettuna resurssinaYmpäristövastuumme: Vedenkulutuksemme
305-2Epäsuoran energian kasvihuonepäästötYmpäristövastuumme: Kasvihuonepäästömme

Taloudellinen vastuumme

TunnusGRI:n sisältöSijaintiLisätiedot
201-1Suora syntynyt taloudellinen arvo ja sen jakautuminenTaloudellinen vastuumme: Taloutemme tärkeimmät tunnusluvut
204-1Osuus menoista paikallistuottajilleTaloudellinen vastuumme: Paikallisilla hankinnoilla tuotamme hyvää Lahteen